วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์

16 พ.ย.54 @ 16:25 น. จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เวลา 18:09 -18:39 น. ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: