วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สายด่วน กอ.รมน.ราชบุรี 1374

29 พ.ย.54 @ 09:50 น. กอ.รมน.จว.ราชบุรี แจ้งให้ว่าหากพบเห็นพฤติกรรมหรือการดำเนินการใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ยาเสพติด บุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความแตกแยกและการใช้ความรุนแรงต่อกัน โทรแจ้ง สายด่วน กอ.รมน.1374 ฟรีทุกเครือข่าย

ไม่มีความคิดเห็น: