วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์

29 พ.ย.54 @ 09:55 น. คณะรวมศิษย์บรรเลง กำหนดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ประจำปี 2554 ในวันพุธที่ 30 พ.ย.2554 และพิธีครอบครูในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธ.ค.2554 เวลา 09:00 น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: