วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พิธีปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

24 พ.ย. 54 @ 16.58 น. โรงเรียนนารีวิทยาจัดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา ภายใต้กิจกรรม "หนึ่งความดี นารีวิทยา" ในวันที่ 25 พ.ย. 54 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณเขื่อนรัฐประชาพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น: