วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พิธีเปิดการฝึกอบรมและมอบเครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่ 17 ต.ค. 54 @ 14.37 น. ธนาคารออมสินเขตราชบุรี จัดการฝึกอบรมและมอบเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสถาบันการเงินชุมชน แบ่งเป็นจำนวน 2 รุ่นในระหว่างวันที่ 25-28 ต.ค.54 และจัดพิธีเปิดในวันที่ 25 ต.ค.54 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้

ไม่มีความคิดเห็น: