วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รับรองโรงเรียนสอนขับรถ

17 ต.ค.2554 @ 14:10 น. สำนักงานขนส่งราชบุรี แจ้งผู้ที่สนใจ และประสงค์ขอรับรองให้เป็นโรงเรียนสอนขับรถที่ได้มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก สามารถยื่นคำขอและหลักฐานประกอบได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สอบถามรายละเอียดโทร.0-3273-7177 ต่อ 21 

ไม่มีความคิดเห็น: