วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554

วันที่ 17 ต.ค.54 @ 12.11 น. สนง.เทศบาลตำบลหลักเมือง จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554 ในวันที่ 10 พ.ย. 54 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ วัดศิริเจริญเนินหม้อ

ไม่มีความคิดเห็น: