วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กำหนดพิธีทอดกฐินสามัคคีของกรมการทหารช่าง ประจำปี 2554

วันที่ 17 ต.ค. 54 @ เวลา 16.59 น. กรมการทหารช่าง จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2554 กำหนดทอดถวาย ณ วัดห้วยหมู ต.เจดีย์หัก ในวันที่ 19 ต.ค. 54 เวลา 09.50 น.

ไม่มีความคิดเห็น: