วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ขยายเวลารับคำร้อง

26 ต.ค.2554 @ 17:08 น. สนง.กกต.จ.ราชบุรี ขยายระยะเวลาในการรับคำร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณจักร จนถึง 30 ธันวาคม 2554  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานจัดการเลือกตั้ง โทร.0-3232-7439-40

ไม่มีความคิดเห็น: