วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประกาศรับสมัครอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.ราชบุรี

26 ต.ค.2554 @ 17:05 น. สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จ.ราชบุรี ประกาศรับสมัครอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.ราชบุรี ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเกษตรกร ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ต.ค.2554 โดยสมัครได้ที่ สนง.กองทุนฯ ม.6 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 สอบถามรายละเอียด โทร.0-3220-0617 

ไม่มีความคิดเห็น: