วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เปิดการฝึกอบรมการนวดไทย

26 ต.ค.2554 @ 17:12 น. ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทย เทศบาลเมืองราชบุรี ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 เปิดการอบรมการนวดไทย หลักสูตร 420 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 14 พ.ย.2554 - 31 ม.ค.2554 รวม 53 วัน ณ โรงเรียนปริยัติธรรม วัดช่องลม อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมฯ บริเวณโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดเทพอาวาส)  ตั้งแต่บัดนี้ - 11 พ.ย.2554 รายละเอียดโทร. 0-3233-7365,08-9748-9549 และ 08-6753-1967

ไม่มีความคิดเห็น: