วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ลงนามความร่วมมือ MOU

วันที่ 27 ต.ค.54 @ เวลา 15:36 น. เทศบาลเมืองราชบุรี กำหนดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นให้กับนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองราชบุรี ในวันที่ 31 ต.ค.54 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: