วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กำหนดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1

4 ต.ค. 54 เวลา 16.53 น. กองพลพัฒนาที่ 1 กำหนดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 54 เวลา 15.30 น. ณ ลานพื้นแข็งสนามหน้ากองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์

ไม่มีความคิดเห็น: