วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย

7 ต.ค.54@ เวลา 15:53 น. กรมการทหารช่าง ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์ เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง โดยกรมการทหารช่างจะนำเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ได้รับบริจาคไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ดังกล่าว ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถนำเงินและสิ่งของมาบริจาคได้ที่ ศูนย์บรรเทาสารธารณภัย กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี หรือติดต่อได้ที่ พ.ต.ชูเกียรติ รักษาวงศ์ หัวหน้ากองกิจการพลเรือน กรมการทหารช่าง
โทรศัพท์ 081-9863125 , 032-377388 ต่อ 53130

ไม่มีความคิดเห็น: