วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พีธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี

4 ต.ค. 54 เวลา 16.49 น. จังหวัดทหารบกราชบุรี ประกอบพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี/หัวหน้า สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตราชบุรี ในวันที่ 6 ต.ค. 54 เวลา 15.45 น. ณ ห้องประชุม 1 และด้านหน้ากองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: