วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

กำหนดการเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2554

วันที่ 14 ก.ย.54 เวลา 17.00 น. สนง.พัฒนาชุมชนจ.ราชบุรี กำหนดเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2554 ณ บ้านหัวเขาจีน ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ในวันที่ 17 ก.ย.54 เวลา 10.30 น.

ไม่มีความคิดเห็น: