วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

รับสมัคร กกต.ประจำ ทต.ทุ่งหลวง และทม.บ้านโป่ง

13 ก.ย.2554@17:30 น. กกต.จังหวัดราชบุรี ประกาศรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล ต.ทุ่งหลวง วันที่ 10-14 ต.ค.2554 และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านโป่ง วันที่ 17-21 ต.ค.2554 สมัครได้ที่ กกต.ราชบุรี  และสำนักงาน อปท.ในพื้นที่นั้น รายละเอียดสอบถามงานจัดการเลือกตั้ง โทร.0-3232-7439-40

ไม่มีความคิดเห็น: