วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

กำหนดพิธีเปิดการฝึกอบรมกำลังพลก่อนออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 13 ก.ย.54 เวลา 17.06 น. กองพลพัฒนาที่ 1 กำหนดพิธีเปิดการฝึกอบรมกำลังพลก่อนออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯในพื้นที่ จ.ราชบุรี และจ.เพชรบุรี ในวันที่ 19 ก.ย.54 เวลา 10.00 น. ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ ต.ดอนตะโก

ไม่มีความคิดเห็น: