วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

เกษตร จ.ราชบุรี เตือนแมลงนูนหลวงระบาด

9 ก.ย.2554 @ 17:50 น. เกษตรจังหวัดราชบุรีเตือนเกษตรกร แมลงนูนหลวงระบาด โดยเฉพาะในพื้นที่เขต อ.จอมบึง และ อ.ใกล้เคียง เกษตรกรท่านใดต้องการทราบวิธีป้องกันการระบาด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกรประจำตำบลทุกตำบล หรือที่ สนง.เกษตรจังหวัดราชบุรี โทร.0-3231-5404,0-3231-5023

ไม่มีความคิดเห็น: