วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

การขออนุญาตให้รับรองโรงเรียนสอนขับรถ

วันที่ 9 ก.ย.54 เวลา 17.04 น. สนง.ขนส่งจ.ราชบุรี ขอเชิญผู้สนใจและความประสงค์จะให้สนง.ขนส่งจ.ราชบุรี รับรองให้เป็น ร.ร.สอนขับรถที่ได้มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก สามารถยื่นคำขอและหลักฐานประกอบคำขอได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ 0-3273-7177ต่อ21

ไม่มีความคิดเห็น: