วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเกษตรจ.ราชบุรี

วันที่ 16 ก.ย.54 เวลา 16.49 น. สนง.การเกษตรและสหกรณ์จ.ราชบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเกษตรจ.ราชบุรี ในวันที่ 30 ก.ย.54 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเพชรชมพู โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: