วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

เปิดงานจำหน่ายสินค้าผลผลิตด้านการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 16 ก.ย.54 เวลา 16.56 น. สนง.การเกษตรและสหกรณ์จ.ราชบุรีจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันที่ 29 ก.ย.54 เวลา 11.00 น. ณ ร้านค้าใต้ตึกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: