วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

พิธีเปิดศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฏีใหม่(หนองมน)

วันที่ 5 ก.ย.54 เวลา 17.00 น. สนง.เกษตรและสหกรณ์จ.ราชบุรี จัดพิธีเปิดศูนย์การสาธิตเกษตรทฤษฏีใหม่(หนองมน) จ.ราชบุรี ปี2554 ในวันที่ 8 ก.ย.54 เวลา 15.19น. ณ ม.4 ต.เจดีย์หัก

ไม่มีความคิดเห็น: