วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการเสริมสร้างความรู้,ความตระหนักด้านพลังงานและสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานในพื้นที่นำร่อง จ.ราชบุรี(เขต10)

วันที่ 6 ก.ย.54 เวลา 16.58 น. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาวิทยุชุมชนไทย จัดโครงการเสริมสร้างความรู้,ความตระหนักด้านพลังงานและสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานในพื้นที่นำร่อง จ.ราชบุรี (เขต10) ในวันที่ 9 ก.ย.54 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: