วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการ "ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ขยายคูคลอง สนองพระมหากรุณาธิคุณ"

วันที่ 5 ก.ย.54 เวลา 16.14 น. จังหวัดทหารบกราชบุรี จัดโครงการ"ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ขยายคูคลอง สนองพระมหากรุณาธิคุณ"ในวันที่ 6 ก.ย. 54 เวลา 09.00 น. ณ วัดหินกอง ม.3 ต.หินกอง

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ที่ตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี คนรับจ้างทำฝ่าย ถูกหักหัวคิวย่อยยับ จากพวกผู้ใหญ่บ้าน คนทำได้เงินแค่ ฝ่ายละ 2 พันกว่าบาท ฝายก้อพังหมดแล้ว ไม่เห็นมีหน่วยงานมาตรวจสอบ โกงกินกันอะไรกันขนาดนี้ ประเทศไทย