วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

เปิดศูนย์บริการชาวนา

2 ก.ย.2554 เวลา 13:00 น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ได้เปิดศูนย์บริการชาวนา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และเป็นศูนย์การประสานงานช่วยเหลือชาวนา หากชาวนามีปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี โทร.0-3237-0273

ไม่มีความคิดเห็น: