วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

เลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.ราชบุรีเขต 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

วันที่ 1 ก.ย.54 เวลา 11:57 น. อบจ.ราชบุรี ได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.ราชบุรี เขตเลือกตั้งที่1อำเภอเมืองราชบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันอาทิตย์ที่ 11 ก.ย.54 จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่1 ออกไปใช้สิทธิกันในวันดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น: