วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน

4 ส.ค.54 16.46 น. รร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ในวันที่ 5 ส.ค. 54 ณ หอประชุมโรงเรียนฯ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น: