วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลองเฉลิมฉลอง 84 พรรษา

วันที่ 4 ส.ค.54 เวลา 13:25 น. สนง.ทรัพยากรน้ำภาค7 กำหนดจัดกิจกรรมอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลองเฉลิมฉลอง 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 9 ส.ค.54 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณเขื่อนรัฐประชาพัฒนา เทศบาลเมืองราชบุรีจ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: