วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การแถลงข่าวการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จ.ราชบุรี ครั้งที่ 3

5 ส.ค. 54 16.57 น. กรมการขนส่ง จ.ราชบุรี จัดการแถลงข่าวการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จ.ราชบุรี ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 ส.ค. 54 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: