วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการทอดผ้าป่าต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

6 ส.ค. 54 17.03 น. ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายความจงรักภักดี ณ ศูนย์การเรียนรู้ม.ราชภัฎฯ ต.ดอนตะโก ในวันที่ 11 ส.ค. 54

ไม่มีความคิดเห็น: