วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การประชุมสภาเทศบาลเมืองโพธาราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3

6 ส.ค. 54 17.06 น. สภาเทศบาลเมืองโพธาราม จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองโพธาราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2554 ในวันที่ 10 ส.ค. 54 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ

ไม่มีความคิดเห็น: