วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 10 ส.ค.54 เวลา 16:49 น. สนง.สาธารณสุขจ.ราชบุรี กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฎิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ในวันที่ 23-24 ส.ค.54 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: