วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการคลินิกเคลื่อนที่

วันที่ 10 ส.ค.54 เวลา 16:43 น. สนง.เกษตรจังหวัด กำหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 23 ส.ค.54 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนช่องพรานวิทยา ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: