วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

นัดพบแรงงานย่อย

10 ส.ค.54 เวลา 14:18 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" วันที่ 18 ส.ค.2554 เวลา 09:00-15:00 น. ณ บริเวณห้าง BigC ราชบุรี หลักฐานในการสมัครงาน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) สอบถามรายละเอียด โทร.0-3232-2261-2 ต่อ 112 (นายจ้างสนใจติดต่อก่อน 11 ส.ค.2554)

ไม่มีความคิดเห็น: