วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ทอดผ้าป่าต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 9 ส.ค.54 เวลา 17:06 น. ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 11 ส.ค.54 เวลา 15.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: