วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วันที่ 9 ส.ค.54 เวลา 17:03 น. จังหวัดทหารบก กำหนดจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตและการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ กองร้อยจังหวัดทหารบกราชบุรี บำเพ็ญประโยชน์บริเวณวัดอมรินทราราม ต. โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันที่ 11 ส.ค.54 เวลา 08.45 น.

ไม่มีความคิดเห็น: