วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

อบจ.ราชบุรี จัดประชุมสภา อบจ.ราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2554

8 ส.ค. 54 11.22 น. อบจ.ราชบุรี จัดประชุมสภา อบจ.ราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2554 ในวันที่ 9 ส.ค. 54 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ราชบุรี ชั้น 3

ไม่มีความคิดเห็น: