วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 10 ส.ค.54 เวลา 16:51 น. สนง.เทศบาลตำบลหลักเมือง กำหนดจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติและโครงการเทศบาลเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปี2554 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 79 พรรษา ในวันที่ 12 ส.ค.54 ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหลักเมือง(ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโคกหม้อ) ม.3 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: