วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ส.ค.2554 พระครูปลัดไพรัตน์ ธมฺมรตโน ป.ธ.3 น.ธ.เอก ได้รับพระบัญชาจากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี หลังจากเดินทางไปรับพระบัญชาเมื่อเวลา 16:00 น. ณ วัดสระเกศ กรุงเทพฯ แล้ว เดินทางกลับมาวัดมหาธาตุฯ เวลา 18:30 น.มีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา 10 รูป เจ้าอาวาสกล่าวสัมโมนียกถา หลังจากนั้นมีคณะสงฆ์และประชาชนเข้าแสดงมุทิตาจิตกันเป็นจำนวนมาก

ไม่มีความคิดเห็น: