วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา

25 ส.ค.2554 เวลา 12:07 น. รร.วัดแจ้งเจริญ และ รร.เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาและ รร.ในเครือข่าย (รร.วัดเวียงทุน,รร.จรูญศรีวิทยาประชานุกูล,รร.วัดศรัทธาราษฎร์,รร.บ้านปากสระ,รร.วัดเกาะศาลพระ และ รร.อนุบาลวัดเพลง) กำหนดจัดงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ในวันศุกร์ที่ 26 ส.ค.2554 ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดแจ้งเจริญ ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ระหว่างเวลา 08:00-15:30 น.

ไม่มีความคิดเห็น: