วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ย้อนอดีต 119 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน

23 ส.ค.2554 เวลา 18:09 น. จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงาน "ย้อนอดีต 119 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน" ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ย.2554 ณ บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง ตลาดเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการเตรียมงานขั้นต้นในวันที่ 24 ส.ค.2554 เวลา 14:30 น. ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ไม่มีความคิดเห็น: