วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พิธีรับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

29 ส.ค. 54 เวลา 17.07 น. ศตส.จ.รบ.จัดพิธีรับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 1 กันยายน 2554 ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี เวลา 09.30 น.

ไม่มีความคิดเห็น: