วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประชุมปฐมนิเทศโครงการฯ

วันที่ 4 ส.ค.54 เวลา 12:58 น. กรมทางหลวง กำหนดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวนและออกแบบทางแยกต่างระดับที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3208 และจุดตัดถนนเทศบาล ในวันที่ 23 ส.ค.54 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวศเทิร์นแกรนด์ จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: