วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

รับสมัครรับเลือกตั้งส.อบจ.ราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 4 ส.ค.54 เวลา 12:13 น. ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกอบจ.ราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 11 ก.ย.54 เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองราชบุรี และมีการรับสมัครประชาชนจ.ราชบุรีเขตที่1 ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดสามารถไปสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 1- 5 ส.ค.54

ไม่มีความคิดเห็น: