วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทยเทิดไท้องค์ราชินี

วันที่ 26 ก.ค.54 11.18 น. สนง.วัฒนธรรมจ.ราชบุรี จัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทยเทิดไท้องค์ราชินี ในวันที่ 9 ส.ค.54 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิมเนเซี่ยมจ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: