วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นฯ ปี54

วันที่ 4 ส.ค.54 เวลา 13:03 น. สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนด การประชุมคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในวันที่ 8 ส.ค.54 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น7 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ไม่มีความคิดเห็น: