วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การเลือกตั้งส.อบจ.ราชบุรี เขต 3 อ.โพธาราม

วันที่ 4 ส.ค.54 เวลา 13:13 น. อบจ.ราชบุรี กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่3 อ.โพธาราม (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 54 ณ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.โพธาราม ประกอบด้วย เทศบาลเมืองโพธาราม เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน เทศบาลตำบลดอนทราย และอบต.คลองข่อย

ไม่มีความคิดเห็น: