วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ลงนามความร่วมมือ MOU

วันที่ 5 ก.ค.54 เวลา 17:44 น. สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนด พิธีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในวันที่ 6 ก.ค.54 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: