วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แข่งขันตอบปัญหา รัฐสภา ปี54

วันที่ 5 ก.ค.54 เวลา 17:48 น. สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สน.บริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการประถมศึกษาที่ 6 กำหนด จัดกิจกรรมแข่งขันปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ปี54 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของสน.บริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการประถมศึกษาที่6 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ณ สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 19 ก.ค.54 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอาคาร 1 ร.ร.ดรุณาราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: